Kontakt

Skład opału Bieliny, ul. Kielecka – tel. 602513203,  603630172

Skład opału Nowa Słupia, ul. Staszica – tel. 667201020

Skład opału Ostrowiec Świętokrzyski ul. Samsonowicza 19/5 – tel. 603630172